Ελληνικά
English
Turkish


Alimos Fizyoterapi Merkezi


1992 açilan Alimos merkezimizde başta Yakumidis olarak elemanlarızım size yardım etmeye hazırdır. En gelişmiş teknoloji ile bütün problemlerinize çözüm verebiliriz.


                            

Fizyoterapi Alanı                                                                   Ofis Alanı


        

Resepsiyon Alanı                                                                    Resepsiyon Alanı