Ελληνικά
English
Turkish


Glifada Fizyoterapi Merkezi


2015 açilan Glifada merkezimizde başta Yakumidis olarak elemanlarızım size yardım etmeye hazırdır. En gelişmiş teknoloji ile bütün problemlerinize çözüm verebiliriz.


        

Fizyoterapi Alanı                                                                      Fizyoterapi Alanı


        

Fizyoterapi Alanı                                                                     Fizyoterapi Alanı


        

Fizyoterapi Alanı                                                                      Resepsiyon AlanıOfis Alanı